miércoles, 26 de octubre de 2022

FESTIVAL LEM 2022- Barcelona

 PLAÇA

Divendres / Viernes / Friday 28 d’octubre, 19h / 7pm

Ateneu El Poblet

C/ Nàpols, 268

entrada anticipada / advanced ticket 5€ – taquilla / On the spot 7 €

Producció / Producción / Production : Les Harmoniques du Néon.

Coproducció / Coproducción / Co-production: Le CIEL.

Amb el suport de / Con el apoyo de / With support by: Centre Cívic Convent de Sant Agusti, la Cie Roger Bernat, Théâtre de Privas, DRAC Auvergne Rhône Alpes, Région Auvergne Rhône Alpes, Département de l’Isère, Ville de Grenoble & l’Institut français, l’Institut français Barcelona, CNM, SPEDIDAM i l’ADAMI.

[CAT] La primera etapa internacional del projecte ‘Plaça’ aterra al Dispositiu LEM 2022. Als seus creadors, els francesos Carole RieussecAnne-Julie RolletAnne-Laure Pigache i Cristophe Cardoen, s’hi sumen com a convidats l’arquitecte, performer i cineasta Eduardo Filippi i la poeta i traductora Núria Martínez-Vernis, gran coneguda del públic del festival.

La plaça és un espai buit, “el prat de les ciutats”, on l’arquitectura calla o es rendeix al buit, al silenci, als murs que cauen. La plaça es pot travessar de moltes maneres, proposa la circulació de cossos, dinamitza l’espai públic. Cadascuna té el seu so, però l’important són les petjades imaginàries que li donen color en cada moment, les paraules que l’han ocupat, les ficcions que genera.

Barcelona és una ciutat on la vida a les places públiques és intensa”, diuen els seus creadors, i “el fet que el català no sigui una llengua estatal també és molt interessant”. A les places hi vibra el rumor parlant, és un punt de pas, de trobada o fins i tot clandestí, que es transforma segons l’hora, les estacions i la densitat humana. Quan és plena és un esdeveniment, un moviment, una energia col·lectiva que el converteix en símbol del que declara i exposa. En una plaça buida, deserta, encara hi ha ritme, sentits i vestigis de les paraules que ressonen en el buit, és la “hipermemòria” de la ciutat.

Aquest projecte recrearà una peça sonora i visual in situ, a partir de les trobades amb els ocupants de la plaça i implicant l’intercanvi i la cocreació per creuar mirades.

*****

[CAST] La  primera etapa internacional del proyecto ‘Plaça’ recala en el Dispositivo LEM 2022. A sus creadores, los franceses Carole RieusecAnne-Julie RolletAnne-Laura Pigache y Cristophe Cardoen, se unen como invitados el arquitecto, performer y cineasta Eduardo Filippi y la poeta y traductora Núria Martínez-Vernis, muy popular entre el público del festival.

La plaza es un espacio vacío, “la pradera de las ciudades”, donde la arquitectura calla, se rinde al vacío, al silencio, a los muros que caen. La plaza se puede cruzar de muchas maneras, propone la circulación de cuerpos, dinamiza el espacio público.  Cada una tiene su propio sonido, pero lo más importante son las huellas imaginarias que le dan color a cada instante, las palabras que la han ocupado, las ficciones que genera.

Barcelona es una ciudad donde la vida en las plazas públicas es intensa,” dicen sus creadores, y “el hecho que el catalán no sea una lengua estatal, es también muy interesante.” En las plazas vibra el rumor del habla, es un lugar de paso, de encuentro e, incluso, de clandestinidad. Se transforma según la hora, las estaciones y la densidad humana. Cuando está llena, es un acontecimiento, un movimiento, una energía colectiva que se convierte en símbolo de lo que declara y expone. En una plaza vacía, desierta, todavía se percibe el ritmo, los sentidos y vestigios de las palabras que resuenan en el vacío; es  la “hipermemoria” de la ciudad.

Este proyecto recreará una pieza sonora y visual in situ, a partir del encuentro con los ocupantes de la plaza e implicando el intercambio y la cocreación para cruzar miradas.

*****

[ENG] The first international phase of the project ‘Plaça’ lands on the 2022 version of LEM. Its creators, the French artists Carole RieusecAnne-Julie RolletAnne-Laura Pigache and Cristophe Cardoen, are joined as guests by the actor, performer and filmmaker Eduardo Filippi and the poet and translator Núria Martínez-Vernis, very well known among the public of the festival.

The square is an empty space, ‘the prairie of the cities’, where the architecture silences, surrenders to the emptiness, the silence, to the falling walls. The square could be crossed in many ways, it proposes the circulation of the bodies, making the public space more dynamic. Each square has its own sound, but what’s more important is the imaginary footprints that add colour at every instant, the words that had filed them, the fictions that generates.

Barcelona is a city where the life at the plaça (square in Calatan) is intense‘, say the creators and ‘the fact that Catalan is not a state language is also very interesting.’ At the squares the rumour of the speech vibrates, is a place of passage, of encounters and even of clandestinity. It transforms by the hour, the seasons and human density. When full, it’s an event, a movement, a collective energy that becomes a symbol of what it declares and exposes. In an empty square, deserted, one can still perceive the rhythm, the senses, and vestiges of the words that resonate in the void; is the ‘hypermemory’ of the city.

This project recreates a sonorous and visual piece on-site, starting from the encounter with the occupants of the square and implying the exchange and co-creation to cross glances.


Concert de cloenda / Concierto de clausura / Closing Night

JØRGEN TELLER

+ MACROMASSA

Dissabte / Sábado / Saturday 29 d’octubre, 20h / 8pm

Museu de la Música de Barcelona (sala de teclats)

C/ Lepant, 15 (recinte L’Auditori)

Ticket: 10 € (anticipada / advanced).

Entrada vàlida per dos concerts / Entrada válida para dos conciertos / Ticket for two concerts: Jørgen Teller (20h / 8pm) + Macromassa (21h / 9pm)

JØRGEN TELLER (20 h / 8pm)

Intercanvi amb el HY! Festival (Dinamarca) / Intercambio con el HY! Festival (Dinamarca) / Exchange with HY! Festival (Denmark)

[CAT] Artista amb una llarga carrera com a guitarrista elèctric, vocalista, músic electrònic i performerJørgen Teller torna al Dispositiu LEM després de la seva darrera actuació el 2015. Ha publicat molts discos tant en solitari com amb Jørgen Teller & The Empty Stairs i també ha col·laborat amb molts artistes tant del seu país, Dinamarca, com internacionals com Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

En aquesta ocasió, el seu projecte ‘Static Teller’ accelera nous textos minimalistes amb delays de veu vibrants, la seva guitarra elèctrica ‘Le Bastard’ i sintetitzadors estàtics LFO. ‘Static Teller’ va ser creat durant la seva residència a l’estudi d’avantguarda ‘The Worm’ a Rotterdam (Països Baixos). Va prémer el ‘Rec’ i va fer servir tots els aparells antics de l’estudi, com ara un ARP 2500, un EMSi i un Publison DHM89… Un concert extraordinàriament interessant per obrir la cloenda del LEM 2022 al Museu de la Música.

*****

Artista con una larga carrera como guitarrista eléctricovocalistamúsico electrónico performerJørgen Teller regresa al Dispositivo LEM tras su última actuación en 2015. Ha publicado muchos discos tanto en solitario como con Jørgen Teler & The Empty Stairs y también ha colaborado con muchos artistas tanto de su país, Dinamarca, como internacionales como Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

En esta ocasión, su proyecto ‘Static Teller’ acelera nuevos textos minimalistas con delays de voces vibrantes, su guitarra eléctrica ‘Le Bastard’ y sintetizadores estáticos LFO. ‘Static Teller’ fue creado durante su residencia en el estudio de vanguardia ‘The Worm’ en Rotterdam (Países Bajos). Apretó el ‘Rec’ y usó todos los aparatos antiguos del estudio, como un ARP 2500, un EMSi y un Publison DHM89… Un concierto extraordinariamente interesante para abrir la última noche del LEM 2022 en el Museu de la Música.

*****

An artist with a long career as an electric guitaristvocalistelectronic musician and performerJørgen Teller is back at LEM Festival after his last show in 2015. He’s released many albums both solo and with Jørgen Teller & The Empty Stairs and has also worked with many artists from his country, Denmark, but also international ones like Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

In this occasion, his ‘Static Teller’ Project accelerates new minimalist texts with delays of vibrant voices, his electric guitar, ‘Le Bastard’ and static LFO synthetisers. ‘Static Teller’ was born during his residence at Rotterdam’s (Netherlands) ‘The Worm’ vanguard studio. He pressed ‘Rec’ and used all the old devices he found there, such as an ARP 2500, an EMSi and a Publison DHM89… An extraordinarily interesting show to open LEM 2022’s last night at Museu de la Música.

+++++

MACROMASSA (21 h / 9pm)

[CAT] Artista amb una llarga carrera com a guitarrista elèctric, vocalista, músic electrònic i performerJørgen Teller torna al Dispositiu LEM després de la seva darrera actuació el 2015. Ha publicat molts discos tant en solitari com amb Jørgen Teller & The Empty Stairs i també ha col·laborat amb molts artistes tant del seu país, Dinamarca, com internacionals com Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

En aquesta ocasió, el seu projecte ‘Static Teller’ accelera nous textos minimalistes amb delays de veu vibrants, la seva guitarra elèctrica ‘Le Bastard’ i sintetitzadors estàtics LFO. ‘Static Teller’ va ser creat durant la seva residència a l’estudi d’avantguarda ‘The Worm’ a Rotterdam (Països Baixos). Va prémer el ‘Rec’ i va fer servir tots els aparells antics de l’estudi, com ara un ARP 2500, un EMSi i un Publison DHM89… Un concert extraordinàriament interessant per obrir la cloenda del LEM 2022 al Museu de la Música.

*****

Artista con una larga carrera como guitarrista eléctricovocalistamúsico electrónico performerJørgen Teller regresa al Dispositivo LEM tras su última actuación en 2015. Ha publicado muchos discos tanto en solitario como con Jørgen Teler & The Empty Stairs y también ha colaborado con muchos artistas tanto de su país, Dinamarca, como internacionales como Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

En esta ocasión, su proyecto ‘Static Teller’ acelera nuevos textos minimalistas con delays de voces vibrantes, su guitarra eléctrica ‘Le Bastard’ y sintetizadores estáticos LFO. ‘Static Teller’ fue creado durante su residencia en el estudio de vanguardia ‘The Worm’ en Rotterdam (Países Bajos). Apretó el ‘Rec’ y usó todos los aparatos antiguos del estudio, como un ARP 2500, un EMSi y un Publison DHM89… Un concierto extraordinariamente interesante para abrir la última noche del LEM 2022 en el Museu de la Música.

*****

An artist with a long career as an electric guitaristvocalistelectronic musician and performerJørgen Teller is back at LEM Festival after his last show in 2015. He’s released many albums both solo and with Jørgen Teller & The Empty Stairs and has also worked with many artists from his country, Denmark, but also international ones like Rhys ChathamFast ForwardKasper TopeplitzJacob DraminskyOtomo Yoshihide

In this occasion, his ‘Static Teller’ Project accelerates new minimalist texts with delays of vibrant voices, his electric guitar, ‘Le Bastard’ and static LFO synthetisers. ‘Static Teller’ was born during his residence at Rotterdam’s (Netherlands) ‘The Worm’ vanguard studio. He pressed ‘Rec’ and used all the old devices he found there, such as an ARP 2500, an EMSi and a Publison DHM89… An extraordinarily interesting show to open LEM 2022’s last night at Museu de la Música.FESTIVAL VEU- Centre Cultural Blanquerna, Madrid


nocrecentu
“NO CREC EN TU”

ODILE ARQUÉ actriz / actriu /actress
JOSEP-MARIA BALANYÀ piano, composition

Composició textual de Víctor Sunyol

Jueves 27 octubre, 19h / Dijous 27 octubre, 2/4 de 8 del vespre / Thursday, October 27, 7pm
Centre Cultural Blanquerna
Alcalá 44 - 28014 Madrid - Spain. Phone: +34 91 524 10 00
https://issuu.com/ccblanquerna/docs/veu_fulleto_catala_web

No crec en tu (no creo en ti) es una performance basada en el “Cant espiritual” de Josep Palau i Fabre y las correspondencias que tiene con los dos grandes cantos espirituales que le preceden en el tiempo, el de Ausiàs March y el de Joan Maragall.

El Cant Espiritual es un género propio de la poesía catalana. El crítico D. Sam Abrams lo define como “un subgénero de la poesía religiosa consistente en un monólogo dramático en primera persona del singular, dirigido directamente, de una manera formal o informal, al Creador, o a Cristo o ambos, de tono grave y de una gran sinceridad y autenticidad, animado en el fondo por una disputa o dilema y formulado a través de un texto poético-lírico único, de gran intensidad emotiva, escrito en versos de arte mayor o versículos, blancos o rimados, que funciona a tres niveles (plegaria, confesión e interpelación), con contagios conceptuales del lenguaje filosófico”. En el Cant Espiritual habrá siempre una carga de disputa, de controversia, de discusión con Dios.

martes, 25 de octubre de 2022

MÚSICA DIFÍCIL - Emisión 25 de octubre de 2022

PLAYLIST MÚSICA DIFÍCIL en TIEMPOS DIFÍCILES 25 OCTUBRE 2022

• ANDRII SICHKOVSKYI: Island of Fear -extracto (grabación privada, 2021)
• ALLA ZAGAYKEVYCH: Voice/Way -extracto (Version for instrumental ensemble and electronics- Ensemble sextett SED CONTRA, Kiev 19-9-2013, grabación privada)
• KATIA OLENYCH: Kolomyiki (Electroacoustic Works of Ukrainian Composers 1964-2017. Vol. 1, Ukrainian Association of Electroacoustic Music, 2017)
• ANNA ARKUSHINA: Pur Pur (Electroacoustic Works of Ukrainian Composers 1964-2017. Vol. 2, Ukrainian Association of Electroacoustic Music, 2017)
• ALEXANDER NESTEROV: Coloured Fluographic (Electroacoustic Works of Ukrainian Composers 1964-2017. Vol. 1, Ukrainian Association of Electroacoustic Music, 2017)
• SVYATOSLAV LUNYOV: I (Tristium, for string orchestra, 2004. National Symphony Orchestra of Ukraine, conductor Volodymyr Sirenko, 2019- grabación privada)

lunes, 24 de octubre de 2022

LES INSTANTS CHAVIRÉS - Montreuil-Paris (France)

 Les Instants Chavirés


Bonjour

Cette semaine, place à deux concerts proposés par les associations La Fabrique Agitée et Microlab (mardi et jeudi).
Et aussi, ne ratez pas Andy Moor (guitariste de The Ex...) en solo au sein de l'exposition d'Anne-James Chaton, dimanche 30 octobre à 16h en entrée libre !

>
Concerts
Mardi 25 octobre - 20h30 / 12-10 EUR

# La Fabrique Agitée présente
Youmna Saba
Richard Comte
Préventes en ligne


Jeudi 27 octobre - 20h30 / 13-11-9 EUR

# micr0lab présente Vice de Forme #10
Alessandra Zerbinati
Oïmiakon
Meryll Ampe
Laurie Tompkins
Préventes en ligne


>
Exposition

I am Inspired, l'exposition personnelle de  Anne-James Chaton se poursuit cette semaine aux jours et horaires habituels :
De mercredi à dimanche de 15h à 19h
Entrée libre

Pour le week-end du 29 et 30 octobre, nous vous proposons :

- La dernière projection, dans l’exposition, du «Journal d’hérésie» (2016), un film de Benoît Bourreau autour du trio THE HERETICS (Anne-James Chaton Andy Moor (THE EX) & Thurston Moore (ex-SONIC YOUTH),  le samedi 29 à 17h en entrée libre.
Infos

- Un concert solo d’Andy Moor dans l’exposition également, le dimanche 30 à 16h  en entrée libre.
Infos


>
Instants Chavirés / ancienne Brasserie Bouchoule
2 Rue Emile Zola – Montreuil – M°Robespierre

domingo, 23 de octubre de 2022

CICLO ¡ESCUCHA! - Cruce. Madrid

 

¡ESCUCHA!
PRESENTA

Martes, 25 de octubre, 20.30 h. 8€
CRUCE: arte y pensamiento
calle Dr. Fourquet 5 - Madrid
ALESSANDRA ROMBOLÁ (Oslo - flautas, objetos)
PALOMA CARRASCO LÓPEZ (Madrid - violonchelo)

Un diálogo de grandes músicas.
Fresca, sorprendente y marcadamente personal.
Y una rara ocasión para poderles escuchar.
A no perder.

___
___

viernes, 21 de octubre de 2022

CICLO IN_AUDITO- DAL VERME . Almería

 El Ciclo In÷Audito de Improvisación Libre, Músicas No Normativas y Artes Otras, se inaugura este sabado en La Resistencia Almería (calle Real , 70).
DAL VERME. 22 de octubre , 13.12h. Entrada Libre, taquilla inversa.

Escolio para el In_Audito#1, Dal Verme, de la Liebrérrima Inaudita Germinativa:
" Puesto que la aceleración productiva es una de las armas con las que el capitalismo nos deshumaniza, el propio tiempo elongado Sin-Fin que nos dona la escucha profunda es una preciosa forma humana de ponerle zancadilla cotidiana en nosotros" .
Inauguramos el Ciclo In_Audito el próximo 22 de octubre de manera muy especial: desde Granada nos visita Dal Verme .
Cualquiera que haya compartido espacio con su sonido se sabe atraído por un viaje a un tiempo que no transcurre. Un viaje que resuena desde la conmoción sutil somática, hasta la emoción, y que se multiplica en la vivencia sonora colectiva compartida. Además, Dal Verme se prodiga poco, así que: pongamos nuestros cuerpos en La Resistencia Almería el día 22Oct!

DAL VERME . El granadino Carlos Pueyos, (A.K.A. Dal Verme) comienza a materializar su ruidismo en 1998 con su disco "21041914". Utiliza cualquier método sonoro para crear un cosmos en el que se alteran los sentidos y los sentimientos, llegando a lo más profundo del ser mismo, para deconstruirlos y volverlos a construir a cada instante. Discografía: «Desierto» (Gruppo Ungido 2012), «Guía Bacteriológica Ilustrada» (Gruppo Ungido 2013), «Live in Moscow 12.12.13» (Improvisarios 2013), «21041914» (Reeditado y masterizado, Gruppo Ungido 2014), «Live In Moroder» (Contubernio 2014), «Coleopteros» (Improvisarios 2015), «Silence Tempus» (RIR 2016), «Mandarino» (Gruppo Ungido 2017), "Sounding the depths" (WDR, 2021)

Sigue el ciclo IN+AUDITO:

miércoles, 19 de octubre de 2022

MÚSICA DIFÍCIL - Emisión 18 de octubre de 2022

PLAYLIST MÚSICA DIFÍCIL en TIEMPOS DIFÍCILES 18 OCTUBRE 2022

www.youtube.com/watch?v=ExrsQlIEu84
Posoka ensemble (Danylo Pertsov and Lubko Mariash), Ruthenica Medievalis, Kamyanets-Podilskyi 2021

• STANISLAV BOBRYTSKYI – MICHAEL PARAZIM: Hello Dora (The House That Freud Built, Surreism Phonoesthics, 2015)
• DANYLO PERTSOV: Lullaby for A Little Sun (Natalisoli, ? 2015)
• CONTEMPORARY ACOUSTIC ENSEMBLE: Sin título- extracto (Club KORA, Centro Oleksandr Dovhenko, Kiev, 2015- grabación privada)
• KING IMAGINE ONLINE QUARTET: House Of A Thousand Burnt Door (A Day In The Life / Inner Temple, bandcamp, 2022)
• TRIANOV: Four Tail: Dza (Eight Tails Of A Holy Cow, Genetic Trance, 2011)

martes, 18 de octubre de 2022

LES INSTANTS CHAVIRÉS- Montreuil-Paris (France)

 

TRIO SOWARI
ANAÏS TUERLINCKX


Belle et radicale soirée d'improvisations à ne pas rater.
Le retour de Trio Sowari et une première aux Instants Chavirés : Anaïs Tuerlinckx (piano).

>
TRIO SOWARI

© Sébastien Bozon

Phil Durrant synthétiseur modulaire, ordinateur
Bertrand Denzler saxophone ténor
Burkhard Beins percussion, objets

« This is disciplined, focused music, the sound of people really thinking and playing, and close attention is consistently rewarded. » - Clive Bell, The Wire

Trio Sowari réunit trois musiciens ayant développé une approche résolument personnelle de leur instrument.
Respectivement basés à Londres, Montreuil et Berlin, Phil Durrant, Bertrand Denzler et Burkhard Beins ne cessent d’élargir le champ de leurs recherches à la croisée de différents mondes acoustiques et électroniques.

Au-delà de la rigueur de leurs improvisations, leur musique se nourrit de multiples influences et des innombrables collaborations qu’ils mènent avec des artistes de tous horizons.
Trio Sowari devient ainsi un espace en perpétuelle mutation où se rencontrent différents courants de la musique expérimentale et dans lequel se forment des concrétions asymétriques balisant une topographie imprévisible.

Les membres de Trio Sowari ont notamment participé à des formations comme Mimeo, Hubbub ou Polwechsel.

Ils ont publié des albums sur des dizaines de labels dont Potlatch, Erstwhile, Matchless, Another Timbre, Mikroton, Confront, HatHut, For4Ears, Emanem, Leo... Depuis 2004, le trio s’est produit dans des festivals et lieux comme : CCAM (Vandœuvre-lès-Nancy), Instants Chavirés (Montreuil), GMEA (Albi), GRIM (Marseille), LMC (Londres), Frakture (Liverpool), MAMCS (Strasbourg), Espace Gantner (Bourogne), Musiques Innovatrices (Saint-Etienne), Cave12 (Genève), Météo (Mulhouse)...

Trio Sowari a publié deux CD sur Potlatch, « Three Dances » et « Shortcut », tous deux enregistrés à La Muse en Circuit.

Le troisième CD du groupe, « Third Issue », est sorti en 2018 sur Mikroton. Le trio a aussi publié un fascicule intitulé « 27 questions for a start », qui figure notamment dans les livres « Echtzeitmusik Berlin » (Wolke Verlag, 2011) et « Audio Culture » (Bloomsbury Academic, 2017).

INFOS
www.burkhardbeins.de/groups/trio_sowari.html
www.facebook.com/triosowari

AUDIO
bertranddenzler.bandcamp.com/track/gravitation

>
ANAÏS TUERLINCKXAnaïs Tuerlinckx est une pianiste, compositrice et artiste sonore bruxelloise.
Elle a déménagé à Berlin en 2008, intéressée par la scène musicale improvisée locale.
Son approche est physique et étendue, ses performances se caractérisent par un son résolument dur et bruyant mais en même temps élégiaque, aéré et spacieux.

Par ailleurs, elle aime s'impliquer dans l'espace public en proposant un activisme pianistique intérieur hors de l'espace de concert...

Son album Dissection lente d'un piano rouillé est sorti en avril 2021 sur le label Vlek.

"Anaïs Tuerlinckx explore le piano dans sa chair et ses entrailles, en extirpe des sonorités profondes en résonance avec un cosmos chargé d’échos et de réverbérations, croisant électro-acoustique et expérimentations sonores.
L’improvisation est un art qui se domestique dans sa liberté profonde, ce que fait merveilleusement Anaïs Tuerlinckx, juxtaposant les vibrations aux réverbérations spatiales, exploitant la richesse interne du piano pour lui offrir une vie nouvelle traversant des sentiers rocailleux à la beauté chargée de silences et de mouvements, de roulements crissants et de percussions rondes."
Roland Torres

www.anaistuerlinckx.com/
Soundcloud
Bandcamp
tarifs
14€ plein tarif
12€ prévente et Montreuillois | acheter en ligne
10€ abonnés Instants Chavirés

horaires
ouverture des portes 20h30 | concert à 21h00