viernes, 1 de octubre de 2021

FESTIVAL LEM Octubre 2021- Barcelona

 

PROGRAMA LEM 2021

BLACK FLOWER  (Barcelona / Tenerife)

divendres / viernes / friday 1 d’octubre, 22h

CAPELLA CMU RAMON LLULL

Rosselló 121 – Recinte Escola Industrial

Concert d’inauguració / Concierto de inauguración / Opening concert

entrada anticipada / advance ticket 5€ – a la porta / en la puerta / on the spot 8€

[CAT] Yexza Lara (veu i flauta), Pablo Selnik (flauta alt i veu) i Clara Lai (piano) són Black Flower tornen al LEM després de presentar-se a l’edició de 2019 en un concert que va fer les delícies del públic. Difícils de classificar, descriuen la seva proposta com a “avantpop”, un conjunt d’influències del pop i la música d’avantguarda amb melodies estranyes, improvisació lliure i experimentació sonora. Així és com han construït escenaris inspirats en terror còsmic lovecraftià al seu nou àlbum Kala of the Unspoken, editat pel segell de Gràcia Territori Sonor i que presentaran en un entorn tan idoni com la capella modernista del Col·legi Major Ramon Llull, dissenyada pel deixeble d’Antoni Gaudí, Joan Rubió i Bellver. Tres ànimes inquietes i amb una trajectòria musical brillant que busquen paisatges onírics amb girs inesperats. Tota una lliçó de mestria i originalitat que servirà per inaugurar el XXVI Festival LEM.

[CAST] Yexza Lara (voz y flauta), Pablo Selnik (flauta alto y voz) y Clara Lai (piano) son Black Flower y regresan al LEM tras presentarse en la edición de 2019 con un concierto que hizo las delicias del público. Difíciles de clasificar, describen su propuesta como “avantpop”, un conjunto de influencias del pop y la música de vanguardia con melodías extrañas, libre improvisación y experimentación sonora. Es así como han construido escenarios inspirados en el terror lovecraftiano en su nuevo álbum Kala of the Unspoken, editado por el sello de Gràcia Territori Sonor y que presentarán en un marco tan idóneo como la capilla modernista del Colegio Mayor Ramon Llull, diseñada por el discípulo de Antoni Gaudí, Joan Rubió i Bellver. Tres almas inquietas y con una trayectoria musical brillante que buscan paisajes oníricos con giros inesperados. Una lección de maestría y originalidad para inaugurar el XXVI Festival LEM.

[ENG] Yexza Lara (vocals, flute), Pablo Selnik (alto flute, vocals) and Clara Lai (piano) are Black Flower and come back to LEM after their debut at its 2019 edition with a show that delighted the audience. They’re hard to classify and describe their own music as “avantpop”, a mixture of pop and vanguard music with strange melodies, free improvisation and sound experimentation. This is how they built the lovecraftian-horror-inspired landscapes of their latest album, Kala of the Unspoken, released through the Gràcia Territori Sonor label. They will present it in such an ideal place as the Col·legi Major Ramon Llull’s modernist chapel, designed by Antoni Gaudí’s pupil Joan Rubió i Bellver. Three restless souls with a brilliant musical career looking for onirical landscapes and unexpected turns. A lesson in mastery and originality opens the XXVI LEM Festival.


LAIA VALLÈS I AMIDEA CLOTET (Sabadell / Málaga)

dissabte / sábado / saturday 2 d’octubre, 20h

SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

taquilla inversa / donations after the action – reserva / reservations: entrades@gracia-territori.com

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps que acollirà el LEM 2021 comencem amb aquesta reunió entre la compositora i pianista Laia Vallès i la guitarrista Amidea Clotet. La primera ha cultivat tant la seva vessant compositiva com la interpretativa, entenent la musica com un tot, i ha col·laborat amb Joana Gomila Folk Souvenir, Improject, Sonets de Joguina o la Fermín Muguruza & Micaela Chalmeta Big Band, a més d’estrenar obres a l’Arts Santa Mónica, el MACBA o el Saló Sant Jordi. Clotet, per la seva banda, ha tocat amb grans noms de la improvisació lliure tant a Barcelona –Agustí FernándezMarcel·lí BayerTom ChantCeleste Alías– com a Dinamarca i ha fet concerts i participat a festivals tant a l’estat espanyol i Dinamarca com, també, a Mèxic.

[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo del LEM 2021 arrancan con la reunión de la compositora y pianista Laia Vallès y la guitarrista Amidea Clotet. La primera ha trabajado la composición y la interpretación, entendiendo la música como un todo, y ha colaborado con Joana GomilaImprojectSonets de Joguina y Fermin Muguruza & Micaela Chalmeta Big Band, además estrenar obras en el Arts Santa Mònica, el MACBA y el Saló Sant Jordi. Por su parte, Clotet ha tocado con grandes nombres de la improvisación libre, en Dinamarca (Kalas Improvisation) y Barcelona –Agustí FernándezMarcel·lí BayerTom ChantCeleste Alías– y ha participado en festivales de España, Dinamarca y México.

[ENG] LEM 2021’s Encounters in Spacetime start with the meeting of composer and pianist Laia Vallès and guitarist Amidea Clotet. The former has worked in both composition and performance, understanding music as a whole, and has collaborated with Joana GomilaImprojectSonets de Joguina and Fermin Muguruza & Micaela Chalmeta Big Band, along with premiering at Arts Santa Mònica, MACBA or Saló Sant Jordi. On her end, Clotet has performed with well-established names in free improvisation in Denmark and Barcelona –Agustí FernándezMarcel·lí BayerTom ChantCeleste Alías– and has been in festivals in Spain, Denmark and Mexico.


DR. TRUNA I MIREIA TEJERO (València / Barcelona)

divendres / viernes / friday 8 d’octubre, 20h

SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

taquilla inversa / donations after the action – reserva / reservations: entrades@gracia-territori.com

[CAT] El segon Encontre en l’Espai-Temps del LEM 2021 ajunta dos creadors sonors amb una trajectòria reputadíssima i amics del festival des de fa molts anys. D’una banda, Andrés Blasco, Dr. Truna, que ha centrat la seva carrera en la creació de nous instruments i d’un llenguatge sonor, musical i visual molt particular. Ha treballat amb artistes de tan prestigi com Bartomeu FerrandoCabosanroquePierre Bastien o Mike Cooper. De l’altra, Mireia Tejero, saxofonista, compositora i performer d’esperit lliure i inconformista amb una mirada molt particular a l’hora d’investigar i treballar la música i una actitud valenta en la recerca de la riquesa de la improvisació. Al llarg de la seva carrera, ha fundat, participat o col·laborat en projectes tan coneguts com La Fura dels BausColectivo de Improvisación LibreError Genético o el més recent MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora). Una trobada inèdita entre dos artistes que sempre han buscat els racons més amagats de la creació sonora.

[CAST] El segundo Encuentro en el Espacio-Tiempo del LEM 2021 junta a dos creadores sonoros con una trayectoria reputadísima y amigos del festival desde hace años. A un lado encontramos a Andrés BlascoDr. Truna, que ha centrado su carrera en la creación de nuevos instrumentos y en un lenguaje sonoro, musical y visual muy particular. Ha trabajado con artistas de la talla de Bartomeu FerrandoCabosanroquePierre Bastien y Mike Cooper. Al otro lado, hallamos a Mireia Tejero, saxofonista, compositora y performer de espíritu libre e inconformista, con una mirada muy particular a la hora de investigar y trabajar la música, una actitud valiente y con la improvisación por bandera. A lo largo de su carrera, ha fundado, participado o colaborado en proyectos tan conocidos como La Fura dels BausColectivo de Improvisación LibreError Genético o, más recientemente, MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora). Un encuentro inédito entre dos artistas que siempre han buscado los rincones más escondidos de la creación sonora.

[ENG] The second Encounter in Spacetime within LEM 2021 puts together two sonic creators with a more-han-solid career that have been friends with the festival for many years. On one side there’s Andrés BlascoDr. Truna, focused on creating new instruments and also on a very special sonic, musical and visual languaged. He has worked with artists such as Bartomeu FerrandoCabosanroquePierre Bastien and Mike Cooper. On the other side we find Mireia Tejero, saxo player, composer and free-spirited and unconforming performer. She has a very special way to investigate and to work with music, a brave attitude and takes improvisation as her coat of arms. During her career she has founded, worked in or collaborated with such well-known projects as La Fura dels BausColectivo de Improvisación LibreError Genético or the more recent MIS (Sound Insurrection Movement). A first-time meeting of two artists that have always looked for the least-known areas of sound creation.


NÚRIA ANDORRÀ (Bellpuig)

dissabte / sábado / saturday 9 d’octubre, 20:30h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

entrada anticipada / advance ticket 5€ – a la porta / en la puerta / on the spot 8€

[CAT] La percussionista Núria Andorrà és una de les millors improvisadores del circuit europeu. Reconeguda amb el Premi Alícia 2021 de l’Acadèmia Catalana de la Música, ha actuat al LEM en diverses ocasions: el 2017 amb Lê Quan Ninh; i el 2019 en una magnífica trobada d’improvisació lliure amb la trombonista Christiane Bopp. Enguany Andorrà, col·laboradora de Carles SantosAgustí Fernández i Fred Frith, per dir uns quants noms, ens presenta el seu darrer projecte, ‘Nu.A’, un espectacle on es despulla dels seus instruments i agafa objectes de la quotidianitat per apropar-se als seus orígens. Partint d’unes esquelles que va rebre d’herència familiar, va del senzill al complex i de l’antic al modern, en un treball amb percussió i vídeo que suggereix temàtiques d’antes que són ben actuals, combinant sons robustos i senzills, electrònica i paisatges sonors amb les imatges.

[CAST] La percusionista Núria Andorrà es una de las mejores improvisadoras del circuito europeo. Galardonada con el Premio Alícia 2021 de la Academia Catalana de la Música, ha actuado en el LEM en varias ocasiones: en 2017, con Lê Quan Ninh, y en 2019, en un magnífico encuentro de libre improvisación junto a la trombonista Christiane Bopp. Esta vez, Andorrà, colaboradora de Carles SantosAgustí FernándezFred Frith y un largo etcétera, presenta su último proyecto, ‘Nu.A’, un espectáculo en el que sustituye la instrumentación habitual por objetos cotidianos, con el objetivo de acercarse a sus orígenes. A partir de unos cencerros que heredó por vía familiar, transita de la sencillez a la complejidad, de lo antiguo a lo moderno. A caballo entre la percusión y el video, sugiere temáticas de antes que son actuales, combinando sonidos robustos y sencillos, electrónica, paisajes sonoros e imágenes.

[ENG] Percusionist Núria Andorrà is one of the best European improvisers, and has received the 2021 Alícia Award from the Catalan Academy of Music. She has performed at LEM a few times, such as in 2017, with Lê Quan Ninh, and in 2019, in a magnificent free improvisation show with trombonist Christiane Bopp. This time, Andorrà, that has worked with Carles SantosAgustí FernándezFred Frith and many more, presents us her las work, ‘Nu.A’a show where she changes her usual instruments for everyday objects, in an effort to get closer to her roots. Using some cowbells she inherited from her family, she goes from simple to complex, from ancient to modern. Between percussion and video, Andorrà manages to evoke old topics that are actually current, combining robust and simple sounds, electronics, sonic landscapes and images.


‘ESMOLETS’ (Barcelona)

divendres / viernes / friday 15 d’octubre, 20h

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Comerç 36 – Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

ENTRADES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ D’AFORAMENT (2 concerts)

[CAT] El projecte “Esmolets” es presenta per primera vegada en públic. Eli GrasLula Thomas i Marina H. Asciutti duen al LEM 2021 un concert performatiu, d’improvisació dirigida i espontània molt especial. Els sons generats en directe a l’escenari per esmoladores artesanals de ganivets, tant ambulants com de taller, es mesclaran amb altres sons del mateix àmbit i que van ser enregistrats com a part del treball de camp i arranjats posteriorment a l’estudi. L’objectiu primordial d’aquesta acció sonora és fer una contribució a la recuperació i il·lustració de la memòria d’un ofici antic i cada cop menys habitual. Revisitant els sons característics d’aquesta activitat posant-los en un context completament diferent s’aconsegueix donar-los una vida nova i pròpia, manifestant el seu valor tant estètic com expressiu.

[CAST] El proyecto “Esmolets” (“Afiladoras”) se presenta por primera vez con público. Eli GrasLula Thomas y Marina H. Asciutti llevan al LEM 2021 un concierto performativo, de improvisación dirigida y espontánea muy especial. Los sonidos generados en directo sobre el escenario por afiladoras artesanales de cuchillos, ambulantes y de taller, se mezclan con otros timbres del mismo ámbito, grabados como parte de un trabajo de campo y arreglados posteriormente en un estudio. El objetivo primordial de esta acción sonora es la de contribuir a la recuperación e ilustración de la memoria de un oficio antiguo y cada vez menos habitual. Revisitando los sonidos característicos de esta actividad, y situándolos en un contexto distinto, se consigue que estos tengan vida propia y manifiesten un valor estético y expresivo.  

[ENG] The “Esmolets” (“Knife-grinders”) project performs in public for the very first time. Eli GrasLula Thomas y Marina H. Asciutti bring a very special performative show with spontaneous and directed improvisation. The live-generated sounds, made by knife-grinding artisans, both workshop-based and nomadic, mix with other sounds from the same universe, recorded as part of field work and arranged at the studio. The main goal of this sonic action is to contribute at the recovery and memory of a job which is very old and increasingly disappearing. Revisiting its most characteristic sounds, and placing them in a very different context, they acquire new life and show their aesthetic and expressive possibilities.


DANIELE LEDDA (Cagliari) – Intercanvi amb el Festival Signal

divendres / viernes / friday 15 d’octubre, 21h

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Comerç 36

ENTRADES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ D’AFORAMENT (2 concerts)

[CAT] L’artista sonor, investigador i professor de música Daniele Ledda, a més de composar peces per a dansa contemporània, també ha creat ambients sonors per a exposicions i instal·lacions de vídeo. En aquesta ocasió, el sard duu al LEM el seu projecte “Clavius”, basat en el concepte del teclat augmentat i acompanyat de projeccions. Partint d’instruments tradicionals de la família del piano, Ledda els ha deconstruït, reconstruït i personalitzat, separant-ne les parts mecàniques, especialment les cordes i la caixa de ressonància, per fer-los sonar d’una forma completament diferent. La seva performance inclou el so, el moviment i la visió dels instruments, que es caracteritza per la multiplicació de les cordes tant a la vista de l’espectador com a l’oïda, on s’afegeix un sistema de virtualització del so, en una experiència mesmeritzant.

[CAST] El artista sonoro, investigador y profesor de música Daniele Ledda, además de componer piezas para danza contemporánea, también ha creado ambientes sonoros para exposiciones e instalaciones de vídeo. En esta ocasión, el sardo lleva al LEM su proyecto “Clavius“, basado en el concepto del teclado aumentado acompañado de proyecciones. Partiendo de instrumentos tradicionales de la familia del piano, Ledda ha los deconstruido, reconstruido y personalizado, separando la parte mecánica, en especial las cuerdas y caja de resonancia, con la finalidad de conseguir que suenen distinto. Su performance incluye el sonido, el movimiento y la visión de esos instrumentos, que se caracteriza por la multiplicación de las cuerdas a nivel visual y auditivo. Ledda además añade un sistema de virtualización del sonido en una experiencia que resulta mesmerizante.

[ENG] Sound artist, researcher and music professor Daniele Ledda has composed music for contemporary dance but has also created sonic ambients for exhibitions and video installations. This time, the Sardinian artist brings to LEM Festival his “Clavius” project, based on the idea of an augmented keyboard and accompanied by projections. Taking tradicional instruments from the piano family, Ledda has disassembled, rebuilt and customised them, separating their mechanic parts, especially the strings and the resonance box, aiming to get them to sound differently. His performance includes sound, movement and the vision of these instruments, defined by the multiplications of their strings af both visual and auditive levels. In addition to this, Ledda has a sound virtualisation system that completes a truly mesmerising experience.


LAIA CARBONELL I ROSER GABRIEL (Barcelona / Ribera de Cardós)

dissabte / sábado / saturday 16 d’octubre, 19:30h

CASAL DE BARRI CAN CAROL

Cambrils 24

taquilla inversa / donations after the action – reserva / reservations: entrades@gracia-territori.com

[CAT] La poeta Laia Carbonell, protagonista d’un dels tres Àgapes confinats de l’OFF LEM 2020, torna al festival per compartir Encontre en l’Espai-Temps amb l’acordionista Roser Gabriel. Carbonell té una trajectòria consolidada en el món de la poesia i l’agitació cultural de la ciutat i una obra que juga amb els contrastos i la disrupció entre la realitat, els marcs referencials i el món d’avui. Per la seva banda, Gabriel ha publicat fa ben poc el primer seu primer àlbum, L’arbre humà, una mescla d’estètiques i sonoritats diverses protagonitzades per l’acordió cromàtic i que proposen una reflexió de fons sobre la relació dels humans amb la natura i l’entorn. Un àlbum on, a més, també hi col·labora un dels artistes que va passar pels Encontres d’hivern: el baixista Gerard Avellaneda.

[CAST] La poeta Laia Carbonell, protagonista de uno de los tres Àgapes confinados del OFF LEM 2020, vuelve al festival para compartir un Encuentro en el Espacio-Tiempo con la acordeonista Roser Gabriel. Carbonell tiene una trayectoria consolidada en el ámbito de la poesía y la agitación cultural en Barcelona y una obra que juega con el contraste y la disrupción entre realidad, los marcos de referencia y el mundo de hoy. Por su parte, Roser Gabriel ha publicado hace poco su primer álbum, L’arbre humà, una mezcla de estéticas y sonoridades diversas a través del acordeón cromático, proponiendo una reflexión de fondo sobre la relación de los humanos con la naturaleza y su entorno. En el disco, además, colabora uno de los artistas que recalaron en los Encuentros de invierno de GTS: el bajista Gerard Avellaneda.

[ENG] Poet Laia Carbonell, star of one of OFF LEM 2020’s closed-doors Agapes, comes back to the festival to share an Encounter in Spacetime with accordionist Roser Gabriel. Carbonell has a solid career in poetry and cultural agitation, especially in Barcelona, and her works play with contrasts and the disruption of reality, reference frames and the world of today. On her end, Roser Gabriel has recently seen her first album released. L’arbre humà is a mix of diverse aesthetics and sounds through the cromatic accordion that also asks for a deep reflection on the relationship between hums album, bass player Gerard Avellaneda, also starred in one of GTS’ winter Encounters.


NEIGHBOURHOOD OF INFINITY – M. Aitken, M. Bertossi, C. Subirà, Pope

divendres / viernes / friday 22 d’octubre, 20:30h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

entrada anticipada / advance ticket 5€ – a la porta / en la puerta / on the spot 8€

[CAT] Els ocells colonitzen la ciutat. La gent redescobreix els instints animals. Tots plegats mostren que el confinament podria ser la mesura última de la llibertat. En aquest film enregistrat el 2020, el director Mark Aitken va voler mostrar el trauma col·lectiu: de sobte el contacte físic havia esdevingut perillós; la nostra percepció, informada pel tacte, l’olfacte i l’espai tridimensional, s’havia reduït. El nou silenci era trencat pels cants dels ocells, descendents dels dinosaures. Què pensen i senten, quan ens miren? Noten el nostre aïllament i la nostra angoixa? En els moviments que compartim amb ells, un record de què havíem estat, hi ha una prova de la vitalitat que podria ser, efectivament, una mesura definitiva de llibertat. La pel·lícula serà projectada amb banda sonora en directe a càrrec de tres artistes amb una llarga vinculació amb el LEM: Melisa BertossiCristian Subirà i Pope, i després es produirà una segona part de la presentació que inclourà la participació activa del públic, amb la intenció d’acabar de completar el projecte.

[CAST] Los pájaros colonizan la ciudad. La gente redescubre los instintos animales. Todos muestran que el confinamiento podría ser el último peldaño de la libertad. En este film rodado en 2020, el director Mark Aitken quiso mostrar el trauma colectivo: de repente, el contacto físico se volvió peligroso; nuestra percepción, informada por el tacto, el olfato y el espacio tridimensional, se había reducido. El canto de los pájaros, descendientes de los dinosaurios, rompía ese nuevo silencio. ¿Qué piensan y que sienten los pájaros cuando nos miran? ¿Notan nuestro aislamiento y angustia? En los movimientos que compartimos con ellos, trasciende un recuerdo de lo que fuimos, se encuentra la prueba de esa vitalidad que podría ser, en efecto, una muestra definitiva de libertad. La película se proyectará con una banda sonora original y en directo, a cargo de tres artistas con una larga vinculación al LEM: Melisa BertossiCristian Subirà y Pope. Tras la proyección, habrá una segunda parte de esta presentación que incluirá la participación activa del público, con la intención de acabar de completar el proyecto.

[ENG] Birds colonise the city. People rediscover their animal instincts. They all show that lockdown could be freedom’s last step. In this movie, filmed in 2020, director Mark Aitken wants to show the collective trauma: physical contact suddenly became dangerous; our perception, informed by touch, smell and tridimensional space, shrunk. Birds, descended from dinosaurs, broke that silence with their songs. What do they think and feel when they look at us? Do they feel our isolation and anguish? In the movements we share with them, there’s a memory of what we used to be, there lies a proof of this vitality that could be, in fact, a definitive display of freedom. The movie will be screened with an original soundtrack played live by three artists that have been friends with the festival for quote some time: Melisa BertossiCristian Subirà and Pope. After the movie, there’ll be a second stage with the audience’s active participation, that will complete the project.


LUBIANKA

dissabte / sábado / saturday 23 d’octubre, 20:30h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

entrada anticipada / advance ticket 5€ – a la porta / en la puerta / on the spot 8€

[CAT] Lubianka va néixer el 2009 amb membres de la banda de stoner rock Venus Anadiomena, entre d’altres. Naveguen per gèneres diversos, amb la psicodèlia vehiculant el trànsit pel rock, l’electrònica, el free jazz, el pop, el funk, el Krautrock i fins i tot músiques africanes i hindús. El seu desig d’experimentar es manifesta als seus directes, viatges sonors on les cançons s’entrellacen amb interludis, sovint improvisats, on els sons creixen fins assolir la catarsi inevitable o bé generen espais de calma i pura introspecció, amb l’acompanyament de projeccions que donen a l’espectador una experiència musical, sensorial i visual. Amb un llarg recorregut i sempre desitjosos d’explorar nous horitzons, Lubianka aporten una visió diferent, original i amb una forta personalitat, com es veu als seus darrers discs, 4.0 i Radio India, publicats durant la pandèmia i que presenten aquest 2021, aterrant al LEM.

[CAST] Lubianka nació en 2009 con miembros de la banda de stoner rock Venus Anadiomena, entre otros. El grupo navega por géneros diversos, con la psicodelia vehiculando el tránsito por el rock, la electrónica, el free jazz, el pop, el funk, el Krautrock e, incluso, músicas africanas e hindús. Su deseo de experimentar se manifiesta en los directos, viajes sonoros donde las canciones se entrelazan con interludios, a menudo improvisados, y en los que los sueños crecen hasta alcanzar la catarsis inevitable o bien generan espacios de calma y pura introspección. Acompañan sus actuaciones con proyecciones que producen en el espectador una experiencia a la vez musical, sensorial y visual. Con un largo recorrido a sus espaldas, y el deseo de explorar nuevos horizontes, Lubianka aporta al mundo de la música experimental una visión distinta, original y con una fuerte personalidad, como es público y notorio en sus últimos discos, 4.0 y Radio India, publicados durante la pandemia y que presentarán en el LEM.

[ENG] Lubianka were born in 2009 with former members from stoner rock band Venus Anadiomena. They move through different genre, with psychedelia taking them across rock, electronic music, free jazz, pop, funk, Krautrock and even African and Hindu music. Their wish to experiment shows in their concerts, sonic trips where dreams grow until they reach the inevitable catharsis or generate spaces of calm and pure introspection. Their shows come with visuals, giving the audience a musical, sensory and visual experience. With a long career on their backs, and wishing to explore new horizons, Lubianka gives the experimental music world a new and original vision, with a strong personality, reflected on their last albums 4.0 y Radio India, released during the pandemic and that will be presented at LEM 2021.


ÀGAPE – Laura Llaneli, Maria Sevilla, Ona Liarte

diumenge / domingo / sunday 24 d’octubre, 13h

CASA ALMIRALL

Joaquín Costa, 33

entrada lliure fins a esgotar aforament / entrada libre hasta agotar aforo / free entrance until full attendance

[CAT] L’artista resident de Gràcia Territori Sonor, Laura Llaneli, s’encarregarà de la part sonora d’un Àgape on la poesia anirà a càrrec de Maria Sevilla, que ja ens va delectar amb els seus versos a l'”Operación Tenedor” de l’Àgape 2018. Ona Liarte, cap de cuina del Pepa Bar, ha treballat amb totes dues per dur-nos una nova experiència que, després de l’excepcionalitat del 2020, a Gràcia Territori Sonor estem contentíssims de poder tornar a compartir amb vosaltres.

[CAST] La artista residente de Gràcia Territori Sonor, Laura Llaneli, se encargará de parte sonora de un Àgape en el que la poesía irá a cargo de Maria Sevilla, que ya nos deleitó con sus versos en “Operación Tenedor”, del Àgape de 2018. Ona Liarte, jefa de cocina del Pepa Bar, ha trabajado con Llaneli i Sevilla para proporcionarnos una nueva experiencia que, tras la excepcionalidad de 2020, en Gràcia Territori Sonor estamos contentísimos de poder compartir con vosotros.

[ENG] Gràcia Territori Sonor’s resident artist, Laura Llaneli, will be in charge of the sound part of an Àgape where poetry will be brought by Maria Sevilla, whose verses delighted us in Àgape 2018’s “Operación Tenedor”. Ona LiartePepa Bar‘s head chef, has worked with both Llaneli and Sevilla to bring us a new experience that, after 2020’s exceptional circumstances we at Gràcia Territori Sonor are extremely happy to share with you.


GRANULAR BASTARDS

divendres / viernes / friday 29 d’octubre, 22h

CAPELLA CMU RAMON LLULL

Rosselló 121 – Recinte Escola Industrial

entrada anticipada / advance ticket 8€ – a la porta / en la puerta / on the spot 10€ (2 concerts)

[CAT] El projecte sorgit de la unió de saxofonista Albert Cirera i l’artista sonora Valeria Miracapillo resulta, com a mínim, difícil de descriure. Fruit d’unes sessions d’improvisació, posa en contacte un dels músics de jazz més interessants del panorama europeu i una exploradora sònica que es fonamenta en l’experimentació i l’improvisació a més d’en les avantguardes i el realisme màgic. El nom del seu àlbum, Tacit Ground, prové d’aquesta trobada que sembla impossible, l’al·lusió a un coneixement que prové d’un lloc desconegut. La comunicació tàcita pot indicar un canvi en el pensament, que esdevé compartit. En les seves peces, aquesta entesa es traspassa al so sense cap intenció d’estar bé ni malament, sinó que són veus nues que surten dels instruments, amb els saxofons activant els objectes vibrants del seu cos mentre els aparells fan samples i treuen sons amb sons mecànics igual de rudimentaris. Períodes asíncrons, llaunes de metall que ressonen i densitats caòtiques, res no aconsegueix suavitzar les friccions d’un pensament que intenta assolir la coherència.

[CAST] El proyecto surgido de la unión entre el saxofonista Albert Cirera y la artista sonora Valeria Miralcampillo resulta, como mínimo, difícil de describir. Unas sesiones de improvisación sirvieron para ponen en contacto a uno de los músicos de jazz más interesantes del panorama europeo con una exploradora sónica cuyo trabajo se fundamenta en la experimentación y la improvisación, además de las vanguardias y el realismo mágico. El nombre su álbum, Tacit Ground, procede de ese encuentro que parecía imposible, una alusión a un conocimiento que proviene de un lugar desconocido. La comunicación tácita puede señalar un cambio en el pensamiento, que resulta compartido. En sus piezas, esta complicidad traspasa el sonido sin la intención de estar bien o mal, sino de trazar voces desnudas que salen de sus respectivos instrumentos. Los saxos activan objetos vibrantes de su cuerpo mientras que lo aparatos samplean y sacan sonidos con timbres mecánicos y a la vez rudimentarios. Períodos asíncronos, latas de metal que resuenan y densidades caóticas: nada logra suavizar las fricciones de un pensamiento que trata de ser coherente.

[ENG] This project, born from the union of saxophonist Albert Cirera and sound artist Valeria Miralcampillo is hard to describe at the very least. Some improvisation sessions were the way one of the most interesting European jazz musicians and a sonic explorer whose work grows from experimentation, improvisation, avant-gardes and magic realism got together. Their album’s name, Tacit Ground, comes from that meeting that seemed impossible, a wink to a knowledge that comes from an unknown place. In their tracks, this complicity pierces the sound without wanting to be right nor wrong but to draw naked voices coming out of their instuments. The saxos activate trembling parts of their bodies while machines sample and emit sounds like mechanic, old buzzers. Asynchronous periods, metal cans that resonate and chaotic densities: nothing manages so smooth the frictions of a thought that tries to be coherent.


WHITE NERVE CONNECTION DUO – Intercanvi amb el Festival Intermediale

divendres / viernes / friday 29 d’octubre, 23h

CAPELLA CMU RAMON LLULL

Rosselló 121 – Recinte Escola Industrial

entrada anticipada / advance ticket 8€ – a la porta / en la puerta / on the spot 10€ (2 concerts)

[CAT] Fundats el 1997, White Nerve Connection van participar en alguns concerts i recopilatoris de l’escena industrial polonesa abans de desaparèixer de sobte al cap de molt poc temps. Després d’un documental de 2010 que recorria la seva primera etapa, el 2013 White Nerve Connection van tornar en forma de duo i unes propostes que combinen de manera caòtica beats rituals, música ambient, sons que recorden els de ciutats dadaistes… tot plegat combinat amb sons clàssics provinents de la música ètnica i l’electrònica i submergit en ecos de música de club per obtenir un resultat a mig camí entre l’industrial i l’ambient més fosc.

[CAST] Fundados en 1997, White Nerve Connection participaron en algunos conciertos y recopilatorios de la escena industrial polaca, antes de desaparecer de golpe y porrazo al cabo de poco tiempo. Luego, tras un documental de 2010 que recorría su primera etapa, en 2013 White Nerve Connection regresaron en formación de dúo y con propuestas que combinan, de forma caótica, beats rituales, música ambient, registros que recuerdan a los de las ciudades dadaistas… todo ello combinado con sonidos clásicos procedentes de la música étnica y la electrónica. Además, se sumergen en ecos de la música de club para obtener un resultado a caballo del industrial y el ambient más oscuro.

[ENG] Founded in 1997, White Nerve Connection were involved in some concerts and compilations from the Polish industrial scene before they suddenly disappeared. In 2013, and after a 2010 documentary covering their first years. Whine Nerve Connection came back as a duo with works that mix, chaotically, ritual beats, ambient music, registers that remember those of Dadaist cities… All combined with classical sounds from ethnic music and also from electronic. In addition to all of this, they dive in echoes of club music to end up with a sound halfway between industrial music and the darkest ambient.


INHUMANKIND

dissabte / sábado / saturday 30 d’octubre, 19:30h

AUDITORI DEL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Anna Frank s/n

Concert de clausura / Concierto de clausura / Closing concert

entrada anticipada / advance ticket 12€ – a la porta / en la puerta / on the spot 15€ (2 concerts)

[CAT] L’indret on es troben la música contemporània i el metall extrem és el territori on es desenvolupa el so únic d’INHUMANKIND, el sorprenent projecte de “música impossible” de Pablo Selnik (Black Flower), en la seva segona aparició en aquest LEM; i Àlex Reviriego. Flautes agressives i contrabaix per crear composicions tan estranyes i complexes com contundents, fruit de la seva passió per gèneres tan diferents com el black metal, el free jazz, el noise i que ha desembocat en el seu àlbum Self-Extinction, una aproximació interessantíssima a la foscor, l’esoterisme i el misticisme, amb inspiracions com ara la càbala, la gematria, els grimoris o les divinitats ancestrals. Metall acústic que va de les profunditats més fosques a les melodies més ràpides, diabòliques i orgiàstiques. Una proposta com n’hi ha molt poques per començar el concert de clausura del festival.

[CAST] El lugar donde coinciden la música contemporánea, el free jazz y el metal extremo es el territorio donde se halla el sonido único de INHUMANKIND, el proyecto sorprendente de “música imposible” de Pablo Selnik (Black Flower), en su segunda aparición en el presente LEM, y Àlex Reviriego. Flautas imposibles (Selnik) y un contrabajo (Reviriego) crean composiciones tan extrañas y complejas como contundentes, fruto de su pasión por géneros tan distintos como black metal, jazz, noise, etc. Todo esa mezcla estilística está en la base del álbum Self-Extinction, una aproximación interesantísima a la oscuridad, el esoterismo y el misticismo, con inspiraciones en la cábala, la gematría, los grimorios o las divinidades ancestrales. Metal acústico y progresivo, que va de las profundidades más lóbregas a las melodías más rápidas, diabólicas y orgiásticas. Una propuesta como pocas para iniciar el concierto de clausura.

[ENG] Where contemporary music, free jazz and extreme metal meet is the land where INHUMANKIND‘s sound can be found. This band is the surprising “impossible music” project of Pablo Selnik (Black Flower) in his second performance at LEM 2021, and Àlex Reviriego. Impossible flutes (Selnik) and a double bass (Reviriego) create compositions so strange and complex as they are heavy, springing from their passion for such different genre as black metal, jazz, noise, etc. All this stylistic mix lays the foundations of their album Self-Extinction, a very interesting introduction to darkness, esoterism and mysticism, inspired by the Kabbalah, gematry, grimoirs and ancient gods. Acoustic and progressive metal that goes to the somberest depths to the fastest, most quick and orgiastic melodies. A very special opening to our farewell concert.


COURE (Badalona) – Col·laboració amb el Cryptshow Festival

dissabte / sábado / saturday 30 d’octubre, 20:30

AUDITORI DEL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Anna Frank s/n

Concert de clausura / Concierto de clausura / Closing concert

entrada anticipada / advance ticket 12€ – a la porta / en la puerta / on the spot 15€ (2 concerts)

[CAT] L’experimentació sobre el metall continua protagonitzant el darrer concert del XXVIè LEM amb Coure, una banda que va crear, enregistrar, mesclar i produir el seu primer EP l’any 2019. Si bé part de les seves influències són el rock dels anys 90, el stoner i el doom metal, etc., Coure incorpora instruments de vent metall i efectes electrònics a càrrec de dos vells coneguts de Gràcia Territori Sonor com Ferran Besalduch i Pope, que s’uneixen a RowyeRichie i Ferran G. en aquesta aventura que arriba al CAT en un format molt especial. Coure interpretaran les seves peces preparades per servir d’il·lustració musical a un clàssic de la història del cinema, La passió de Joana d’Arc (1928) de Carl Theodor Dreyer, una pel·lícula feta a les acaballes del cinema mut però que, en aquesta ocasió, anirà acompanyada de tota la foscor d’aquesta banda de Badalona amb la direcció artística d’Agustí Busom.

[CAST] La experimentación en base al metal continúa siendo protagonista en el último concierto del XXVI LEM. Actúa Coure, una banda que creó, grabó, mezcló y produjo su primer EP en 2019. Si bien parte de sus influencias proceden del rock de los años 90, el stoner, el doom metal, etc., Coure incorpora instrumentos de viento metal y efectos electrónicos a manos de dos viejos conocidos de Gràcia Territori Sonor, Ferran Besalduch y Pope, que se unen a RowyeRichie y Ferran G. en esta aventura que llega al CAT en un formato muy especial. Coure interpretará una serie de piezas preparadas para ilustrar con música un clásico de la historia del cine: La pasión de Juana de Arco (1928), de Carl Theodor Dreyer. La película, rodada en los últimos tiempos del cine mudo, se proyectará con la oscuridad sonora de esta banda de Badalona, bajo la dirección artística de Agustí Busom.

[ENG] Metal based-experimentation is also the protagonist in LEM XXVI’s last concert with Coure, a band that was born and that created, recorded, mixed and producted its first EP in 2019. Although part of their influences come from 90’s rock, stoner, doom metal, etc., Coure also has brass instruments and electronic effects provided by two old friends of Gràcia Territori Sonor, Ferran Besalduch and Pope, that join RowyeRichie and Ferran G. in this adventure that arrives at the CAT in a very special incarnation. Coure will play a series of tracks to illustrate with music an all time film classic: Carl Theodor Dreyer’s The Passion of Joan of Arc (1928). The movie, filmed during the last days of silent cinema, will be screened with the sonic darkness of this Badalona-based band and under the artistic direction of Agustí Busom.

No hay comentarios:

Publicar un comentario